Информације о донацијама и спонзорству и Образац

Желите да подржите Српско академско удружење у Швајцарској донацијом у облику новчане донације или спонзорства? Својим доприносом подржавате активности удружења, а самим тим и испуњење визије и циљева Удружења.

Опште информације

Физичка лица или фондације могу подржати удружење првенствено у облику новчане донације. Могуће су и донације у натури. Донације у натури подлежу истим критеријумима као и новчане донације и  њихова вредност се процењују заједно са донатором. За правна лица постоји могућност да удружење подрже у облику спонзорства, при чему удружење може пружити одређену против услугу. Могућа су и спонзорства у виду услуга и донација у натури чија се вредност процењује  заједно са спонзором. Прихватамо само износе чије је порекло познато и који нису у супротности са важећим прописима, тј. неће бити прихваћене анонимне донације. Удружење задржава право да одбије донације без навођења разлога. Удружење обелодањује информације о начину на који се донације користе, с једне стране, члановима удружења, нпр. на генералној скупштини, и јавности, на пример на својој интернет страници. Попуните одговарајућа поља у испод и пошаљите образац удружењу поштом или мејлом (finanzen@serbischeakademiker.ch). Контактираћемо вас након пријема обрасца.

Детаљне информације о донацијама и спонзоруству можете наћи овде:

Образац за донацију и спонзорство

Својим доприносом подржавате активности удружења, а самим тим и доприносите испуњењу визија и циљева Српског академског удружења у Швајцарској. Детаље вашој донацији или спонзорству можете нам доставити путем овог обрасца. Информације о облицима финансирања удружења и категоризацији донација могу се наћи у Информативном листу о донацијама и спонзорству.

Образац за донацију и спонзорство:

Питања и предлози на тему

За сва питања и предлоге  у вези са финансирањем удружења, као и донацијама и спонзорству, слободно се обратите Николи Вукајловић в путем мајла на finanzen@serbischeakademiker.ch или на број +41 76 330 14 09.

Срдачан поздрав, чланови вашег одбора!